top of page

Mine terapiformer

Kognitiv adfærdsterapi: Er en terapiform der koncentrerer sig mere om, hvordan du oplever og tolker verden. Hvis du har tendens til at fokusere på det negative i konkrete problemer, så skal vi have dig til at vende denne drift og koncentrere dig om det positive. Jeg kigger på, hvordan du gentagende gange har den adfærd du har og hvordan du vedligeholder den, Jeg hjælper dig til at ændre din adfærd, så du fremtiden kan agere anderledes.

Dynamisk: Betyder i terapisammenhæng blandt andet bevægelse, levende, energisk. Samspil af kræfter præget af forandring og udvikling. Den har som intention at hjælpe klienten med at få indsigt i, hvordan forstyrrende tanker og symptomer kan hænge sammen med ubevidste konflikter eller traumer – ofte med rødder i barndomsoplevelser. Relationen mellem terapeut og klient spiller en central rolle ud fra den antagelse, at de vanskeligheder, der viser sig her, også er gældende i forhold til andre mennesker. Derfor er relationen ikke kun vigtig for et godt samarbejde, men en stor del af terapiens egentlige fokus. Livet vil altid være dynamisk (i bevægelse) da det ikke kan være statisk (stillestående)

Relationsorienteret: Vil sige at se på de relationer vi har til andre mennesker, f.eks. familie, partner, venner eller kollegaer. Hvordan de påvirker vores liv både psykisk og fysisk.

De relationer vi har til andre mennesker er uhyre vigtige for os, og for at vi kan få det bedste ud af vores liv og vores ressourcer. Derfor er det godt at være opmærksom på om det er sunde givende relationer eller om det er negative bremsende relationer du omgiver dig med.

Da vores måde at danne relationer på er grundlagt i den tidlige barndom, vil vi her komme tilbage til din opvækst. Vi vil se på de mønstre du har med dig, og om de er et aktiv eller et minus for dig. Sammen vil vi gå dybere ind i hvad der vil være godt og givende for dig, så du kan få redskaber til at samle på de positive relationer fremadrettet.

Det er det hele menneske som er i terapi: Da det er i kroppen vi mærker vores sande følelser, vil jeg under terapierne have fokus på kroppen og spørge ind. Mange gange er vi ikke i stand til at mærke efter i kroppen og kender derved ikke vores ægte følelser. Grunden kan f.eks. være at man som barn er blevet gjort forkert og dermed har lukket ned for sig selv og sine følelser. Det kræver træning at kunne mærke efter og leve i nuet. I fællesskab kan vi få dig ned i kroppen hvor du vil kunne begynde at mærke dine sande følelser og dermed få det bedste ud af dit liv og dine ressourcer.

bottom of page